نرم افزار تعاملی آناتومی سه بعدی استخوان بندی واسکلت بدن انسان(ویندوزی)

نرم افزار تعاملی آناتومی سه بعدی استخوان بندی واسکلت بدن انسان(ویندوزی)

نرم افزار تعاملی آناتومی سه بعدی استخوان بندی واسکلت بدن انسان(ویندوزی)

نرم افزار تعاملی آناتومی سه بعدی استخوان بندی واسکلت بدن انسان(ویندوزی)

این نرم افزار مدل سه بعدی وتعاملی از استخوان ها واتصالات ورباط ها ومفاصل بدن را به همراه جزییات کامل ارایه می دهد.

ازجمله ویژگیهای این نرم افزار:

1-نمایش مدل سه بعدی وتعاملی همه استخوان ها ومفاصل وکاربا انها با ماوس رایانه

2-گالری انیمیشن ها وتصاویر آناتومی اسکلت

3-بانک آزمون

4-اسکرین شات ازتصاویر مختلف استخوان بندی و...وذخیره تصاویر برای استفاده در جاهای مختلف

 

***مناسب برای دانشجویان  ودانش آموزان ومعلمان  پایه های ابتدایی ورشته های علوم تجربی-زیست شناسی وتربیت بدنی و...


اینجا هم مشاهده کنید